Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase - INOPELET

Dugoročni planovi energetske politike Europske unije (EU) i Republike Hrvatske (RH) zahtijevaju smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima pri čemu obnovljivi izvori energije na čelu s biomasom postaju važan čimbenik u energetskoj bilanci. Potencijal biomase u RH je značajan pri čemu najvažniju ulogu ima šumska (drvna) biomasa. Trenutačno u RH, osnovna sirovina za proizvodnju peleta je šumska biomasa gdje je njena potražnja iz godine u godinu sve veća pri čemu dolazi do pojave nedostatnih količina potrebnih za njihovu proizvodnju.

Kako bi se smanjio ogroman pritisak na šumsku biomasu od strane drvoproizvođača, potrebno je uvesti nove vrste biomase u proizvodnju čvrstih biogoriva pri čemu izrazito veliki potencijal leži u poljoprivrednom ostatku koji zaostaje na poljoprivrednim površinama te drvnoindustrijskim ostacima koji se adekvatno ne iskorištavaju.

Prema predviđanjima, RH bi iz energije biomase mogla osigurati 25-30% primarne energije te na taj način, uz ostale obnovljive izvore energije, stvorili bi određenu dugoročnu energetsku neovisnost i održivost energetskog sustava.

Korisnik projekta

  • ukupni prihvatljivi troškovi BJELIN OTOK d.o.o. na projektu: 41.653.232,78 HRK
  • ukupna bespovratna sredstva BJELIN OTOK d.o.o. na projektu: 24.329.543,13 HRK

Partner projekta

  • ukupni prihvatljivi troškovi FŠDT na projektu: 3.230.745,32 HRK
  • ukupna bespovratna sredstva FŠDT na projektu: 2.694.993,92 HRK

Partner projekta

  • ukupni prihvatljivi troškovi AF na projektu: 1.519.537,04 HRK
  • ukupna bespovratna sredstva AF na projektu: 1.252.522,68 HRK

Informacije o projektu

Naziv projekta:
Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase-INOPELET
KK.01.2.1.02.0286

Naziv korisnika:
BJELIN OTOK d.o.o.

Partneri:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Ukupna vrijednost projekta: 46.403.515,14 kn
EU sufinanciranje projekta: 28.277.059,73 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. – 01.09.2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost BJELIN OTOK d.o.o.