Ideja i ciljevi projekta

Kako je nastala ideja za projekt?

Ideja za projekt proizašla je iz dugugodišnje suradnje grupacije Bjelin na čelu s gosp. Stjepanom Vojinićem, dipl.oec. te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom da se tvrtka bavi među ostalim i proizvodnjom drvnih peleta, poboljšanje kvalitete samih peleta te inovacija je stalna misija i vizija tvrtke. Stoga je suradnja tvrtke i znanstvenih institucija neminovna, a kao rezultat toga je i ovaj projekt. Općenito, grupacija Bjelin je jedna od rijetkih drvoproizvođača koja u svoj razvoj proizvoda uključuje znanstvene institucije a kao cilj suradnje je uvijek prijava projekata na različite natječaje financirane iz različitih EU fondova.

BJELIN OTOK d.o.o. kao prijavitelj te Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni partneri su 2020. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ prijavili projekt pod nazivom: Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase - INOPELET. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 08. srpnja 2021. godine.

Osnovni cilj projekta

Osnovni cilj projekta je razviti pelet na temelju inovativnih predtretmana šumske i/ili poljoprivredne biomase te drvnog ostatka iz proizvodnje furnira koji bi zadovoljavao najviše kvalitativne standarde i bio energetski efikasniji od peleta koje možemo danas pronaći na tržištu, a koji bi se mogao koristiti u sustavima grijanja kućanstava i manjih javnih ustanova.

Sažetak projekta

Pelet izrađen iz biomase, kao najpovoljniji oblik čvrstih biogoriva, definiran je kao stlačeni valjkasti proizvod visoke ogrjevne vrijednosti koji pri korištenju pruža autonomiju sličnu prirodnom plinu i ulju za loženje.  Sirovine koje će se koristiti u projektnim aktivnostima su:

 • šumska biomasa lošijih kvalitativnih razreda (hrastovina, jasenovina i topolovina),
 • žetveni ostaci poljoprivrednih kultura (kukuruz, soja i suncokret) te
 • drvni ostaci iz proizvodnje furnira tvrtke BJELIN OTOK d.o.o. (hrastovina).

Što je inovativno u ovom projektu

Samo mješanje šumske i poljoprivredne biomase kao sirovine za proizvodnju peleta već je duže vremena poznato, pa stoga ovakovi peleti nisu novina.

Ono što je inovativno u ovom projektu dolazi iz znanstvenih istraživanja laboratorija partnerskih fakulteta i očituje se u različitim postupcima predtretiranja navedenih sirovina (biomase) kao što je:

 • demineralizacija biomase,
 • ciljana ili djelomična piroliza biomase,
 • dodavanje različitih vrsta aditiva biomasi,
 • razvlaknjivanje biomase eksplozijom pare te
 • tretiranje biomase lignokolnim gljivama s ciljem poboljšavanja određenih svojstava proizvedenih peleta.

Predtretiranjem biomase proizvesti će se peleti:

 • sa smanjenim udjelom mineralnih tvari (pepela),
 • povećanom ogrjevnom vrijednošću te
 • boljim različitim fizikalnim i mehaničkim svojstvima s ciljem postizanja tržišnih najviših stupnjeva kvalitete.

Nastavno, inopeleti će svojim poboljšanim visokoenergetskim svojstvima smanjiti maseni i volumni utrošak potrebnog goriva tijekom sezone grijanja čime bi se posljedično smanjili i transportni troškovi te potreban skladišni prostor. Osim toga, poboljšani peleti bili bi otporniji na vlagu čime bi se smanjila opasnost od gubitka kvalitete kao olakšali uvjeti za njegovo skladištenje. 

Svrha projekta

Zbrinjavanje šumske i poljoprivredne biomase te drvnih ostataka iz drvnoindustrijske proizvodnje na ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv način spregom proizvođačke izvrsnosti i istraživačkog znanja uz usmjerenost održivom razvoju i društvu znanja imajući na umu ciljne skupine kao što su tijela javnog i privatnog prava te subjekti industrijske potrošnje.

Ciljevi i rezultati projekta

Kao rezultat istraživanja, očekuje se:

 • proširenje sirovinske baze u proizvodnji gorivih peleta,
 • povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora energije,
 • poboljšano energetsko iskorištenje šumskog i poljoprivrednog ostatka te ostataka u proizvodnji furnira Prijavitelja kao biomase,
 • razvoj novog proizvoda visoke ogrjevne vrijednosti, niske higroskopnosti i bolje mehaničke čvrstoće u odnosu na pelete prisutne na tržištu čvrstih biogoriva.

Novoproizvedeni peleti koristili bi se u javnim ustanovama i kućanstvima čime bi se postigla neovisnost grijanja o dostupnosti fosilnih goriva. Štetnost djelovanja dima i pepela na okolinu bila bi manja u usporedbi sa izgaranjem fosilnih goriva. Grijanje na pelete sve je rašireniji oblik grijanja u svijetu kao i u RH, no oni još uvijek nisu zaživjeli kao gorivo, a poboljšana svojstva novih peleta pozitivno bi utjecala na promidžbene aktivnosti i bolju prihvaćenost pelata kao goriva na tržištu RH.

Specifični ciljevi projekta možemo sažeti u slijedećem:

 • razvoj peleta iz ostataka iz šumarstva i drvne industrije kao osnovnog materijala sa dodavanjem poljoprivrednog ostatka. Korišteni poljoprivredni ostatak prikupljati će se u krugu 30 km od tvrtke čime bi se povećao kapacitet proizvodnje peleta proširenjem sirovinske baze na poljoprivredni ostatak,
 • upotrebom tehnologija predtretmana i dodavanjem manje količine aditiva biomasi poboljšalo bi se vezanje sječke u peletu, a time i mehanička svojstva peleta. Povoljna mehanička svojstva peleta osiguravaju nesmetan rad dozirnog sustava i pravilan proces izgaranja,
 • upotrebom tehnologije predtretmana, biomasa se razvlaknjuje čime se kidaju veze između molekula, dok se prilikom izgaranja oslobađa veća količina energije. Novoproizvedeni peleti imaju povećanu ogrjevnu vrijednost u odnosu na trenutno dostupne pelete na tržištu,
 • predtretmanom biomase postiže se djelomična hidrofobnost drvnog i poljoprivrednog materijala. Tako proizvedeni pelet postaje otporan na vlagu i omogućuje se skladištenje i transport peleta na otvorenom.

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta te ciljeva Javnog poziva.